logo

Extra info danswedstrijden

Regels Faya voor deelname aan danswedstrijden

Faya hanteert een aantal regels omtrent de dansleerlingen die meedoen aan de  danswedstrijden.
Faya laat altijd ruim van tevoren de data weten van de danswedstrijden.
Iedere dansleerling die niet aanwezig kan zijn bij een dansles dient dit uitsluitend door te geven per mail via
info@faya-dance.nl en niet via Facebook, WhatsApp of dergelijke.
Bij de laatste les voor de danswedstrijd dient elke leerling aanwezig te zijn bij de dansles.
Is een leerling niet aanwezig bij de laatste les voor de danswedstrijd, dan kan deze niet participeren in de danswedstrijd.
Dit, omdat er in deze laatste les veel wijzigingen kunnen worden aangebracht in de formaties of de dansen.
Er kan geen restitutie plaatsvinden voor het reeds betaalde wedstrijdgeld.
Faya heeft op deze grond ten alle tijden recht om een dansleerling te weigeren mee te doen aan de danswedstrijd.

Danswedstrijd  Urban Raw zondag 3 juni

Zondag 3 juni zal de Urban Raw danswedstrijd plaats vinden in ‘Sporthal Kalverdijkje’ in Leeuwarden.

Voor toeschouwers/deelnemers is de entree: € 4,50 p.p. graag gepast betalen

Locatie:
Kalverdijkje 77 a
8924JJ Leeuwarden

Je make-up, je haar en je dans kleding moet je thuis al helemaal  aanhebben/in orde maken.
Er is meestal weinig ruimte in de kleedkamers en er zijn niet genoeg spiegels om dit rustig te kunnen doen.

Polsbandjes  ontvang je  bij de entree van Loraine
Loraine is de begeleider van de 2 teams.
Graag aanwezig zijn een half uur voor je categorie van start gaat.

Aanvangstijden teams Faya!

Categorie 3  om 13.30 – 13.55
The Urban Dance Crew
om 14.10 uur  Prijsuitreiking

Categorie 6 om  14.30-14.40
Be Fire
om 15.05 uur Prijsuitreiking