logo

Extra info danswedstrijden

Regels Faya voor deelname aan danswedstrijden

Faya hanteert een aantal regels omtrent de dansleerlingen die meedoen aan de  danswedstrijden.
Faya laat altijd ruim van tevoren de data weten van de danswedstrijden.
Iedere dansleerling die niet aanwezig kan zijn bij een dansles dient dit uitsluitend door te geven per mail via
info@faya-dance.nl en niet via Facebook, WhatsApp of dergelijke.
Bij de laatste les voor de danswedstrijd dient elke leerling aanwezig te zijn bij de dansles.
Is een leerling niet aanwezig bij de laatste les voor de danswedstrijd, dan kan deze niet participeren in de danswedstrijd.
Dit, omdat er in deze laatste les veel wijzigingen kunnen worden aangebracht in de formaties of de dansen.
Er kan geen restitutie plaatsvinden voor het reeds betaalde wedstrijdgeld.
Faya heeft op deze grond ten alle tijden recht om een dansleerling te weigeren mee te doen aan de danswedstrijd.