logo

Tarieven & Info FDF

 

 

Tarieven 2017-2018

Jonger dan 18 jaar: Gebaseerd op 60 minuten per les
Jaarlidmaatschap
1 les per week                               € 21,50 per maand
2 lessen per week                        € 32,50 per maand
3 lessen per week                        € 43,00 per maand
4 lessen en meer (onbeperkt):  € 69,00 per maand

 Ouder dan 18 jaar : Gebaseerd op 60 minuten per les
Jaarlidmaatschap
1 les per week:                             € 25,00 per maand
2 lessen per week:                       € 32,50 per maand
3 lessen per week:                       € 43,00 per maand
4 lessen en meer (onbeperkt):   € 69,00 per maand

Jonger dan 18 jaar: Gebaseerd op 60 minuten per les
Maandlidmaatschap
1 les per week:                             € 27,00 per maand.
2 lessen per week:                       € 42,00 per maand.
3 lessen per week:                       € 55,00 per maand.
4 lessen en meer (onbeperkt):   € 80,00 per maand.

 Ouder dan 18 jaar : Gebaseerd op 60 minuten per les
Maandlidmaatschap
1 les per week:                               € 30,75 per maand.
2 lessen per week:                        € 42,00 per maand.
3 lessen per week:                        € 55,00 per maand.
4 lessen en meer (onbeperkt):     € 80,00 per maand.

* Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt het maandbedrag automatisch door ons aangepast.

 

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Faya! onderteken je een inschrijfformulier. Hierop kun je aangeven of je een maand lidmaatschap aangaat of kiest voor een jaarlidmaatschap.

De betaling van de contributie vindt het gehele seizoen plaats via automatische incasso. Het aantal lessen per week kan in overleg tussentijds aangepast worden, niet minder dan 1 uiteraard.

Wil je niet een jaarlidmaatschap aangaan = t/m 31 juli, dan is er sprake van een maandlidmaatschap deze kan per maand opgezegd  worden met inachtneming van één kalendermaand opzegtermijn. ( via de mail)

De contributie van een maandlidmaatschap ligt  hoger dan dat van een jaarlidmaatschap. Indien je niet tijdig  een akkoordverklaring voor een jaarlidmaatschap inlevert, dan wordt het lidmaatschap per 1september automatisch omgezet in een maandlidmaatschap. Dit omzetten van een maand naar een jaarlidmaatschap kan het hele seizoen, geef het dan door via de mail.

LET OP!!
De incasso van de contributie loopt door in de zomer vakantie omdat de totale contributie  is verdeeld over 12 maandelijkse termijnen.

Algemene voorwaarden

1. Leden zijn diegenen die deze overeenkomst ondertekend hebben en deze nog niet weer schriftelijk hebben opgezegd.
2. Deze overeenkomst (jaarlidmaatschap) loopt vanaf de startdatum tot en met 31 juli. Deze overeenkomst wordt daarna niet automatisch met een jaar verlengd. U ontvangt daarvoor een nieuwe overeenkomst. Indien u geen nieuwe overeenkomst aangaat wordt het jaarlidmaatschap omgezet in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap, hiervoor gelden hogere maandkosten.
3. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk via de mail te gebeuren met in acht name van een opzegtermijn van één kalendermaand, voorafgaand aan het einde van een contributieperiode. Deze loopt van 1 augustus tm 31 juli, tenzij u heeft geopteerd voor het duurdere maandlidmaatschap.
4. De contributie dient via een maandelijkse automatische incasso voldaan te worden. De eerste betaling gaat over het resterende deel van de lopende kalendermaand en het éénmalige inschrijfgeld van € 15,00 voor administratiekosten en ledenpas. Daarna wordt steeds per maand geïncasseerd.
5. Inhalen van gemiste lessen is in overleg mogelijk tot het einde van de volgende kalendermaand.
6. Voorwaarde: in deze maand moet uw lidmaatschap wel gewoon doorlopen. U mag dus het aantal gemiste lessen extra erbij doen.
7. FAYA! houdt de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs aan.
8. U dient zich voor iedere les in te checken met uw ledenpas aan de balie.
9. Lidmaatschapswijzigingen, niet zijnde stopzettingen, dienen uiterlijk 7 dagen voor het begin van de nieuwe maand aan de administratie te worden doorgegeven.
10. Bij herhaalde betalingsproblemen worden vorderingen overgedragen aan ons incassobureau.

 

FDF

(Faya Danseducatie Fonds) stimuleert en steunt danseducatie onder jongeren tot 18 jaar.
Het Fonds is opgericht in 2006 door Loraine Kammeron en sindsdien worden er op uiteen lopende locaties dansworkshops verzorgd door docenten van Faya!

Er worden gratis workshops gegeven op diverse locaties zoals bijv. scholen en AZC’s (Asielzoekerscentra) in Friesland.
De kinderen kunnen zo hun zorgen vergeten en weer helemaal kind zijn.
Dans en muziek is de taal die alle kinderen begrijpen en op deze manier draagt FDF een steentje bij in de maatschappij.

Middels dit fonds zorgen we er ook. voor dat leerlingen, waarvan de ouders dit financieel niet (meer) kunnen bekostigen danslessen kunnen blijven volgen.
In samenwerking met Stichting Leergeld en Friesland jeugdcultuurfonds kunnen leerlingen een aanvraag indienen voor 1 dansles per week. De 2e dansles per week wordt vergoed door het FDF.

Dans Is voor iedereen
en daar werkt het FDF graag aan mee
Er dansen jaarlijks 15 tot 20 leerlingen bij Faya! op deze basis.
Het doel van het FDF is om d.m.v dans ervoor te zorgen dat een kind een uitlaatklep heeft en het aanbieden van dans en muziek kunnen mede helpen bij de goede ontwikkeling van een kind.

Wilt U het FDF steunen met een kleine financiële bijdrage? Dan is dit mogelijk via:
Dance Centre Faya!
NL54 RABO 0126 1293 47
met de vermelding: Steun het FDF
Alvast hartelijk bedankt.

Meer informatie: info@faya-dance.nl

FDF-LOGO-300x284