logo

PEUTER & OUDERDANS

.

PEUTER & OUDERDANS

Voor de kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar is de les peuter & ouderdans.

Samen met je zoon of dochter dansen, zingen en muziek maken.

Tijdens deze les leren de jongste dansleerlingen op speelse manier de beginvormen van lopen huppelen en springen. Ze leren in een kring staan of in een lange rij.

De les wordt opgebouwd met muziek die past in hun belevingswereld.

De les wordt gegeven in reeksen van 5 met verschillende thema’s.
Je kunt het hele seizoen instromen.

Maandag van 10.00-10.45 uur.
Graag 5 minuten van tevoren aanwezig zijn ivm het omkleden zodat de les op tijd kan beginnen.

De contributie bedraagt bij een jaarlidmaatschap:
1 les per week €23,50 per maand

Meer informatie over de tarieven: https://faya-dance.nl/tarieven-algemene-voorwaarden/

Aanmelden via: https://faya-dance.nl/contact/